תקשור

אלוהים אומר למשה – "של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא" (שמות ג', 5). זו לא הפעם היחידה שבה נתבקש מנהיג להשיל את נעליו (גם יהושע נתבקש להסיר נעליים לפני כיבוש יריחו, זאת בספר יהושע, פרק ה', 15). אבל זו הפעם הראשונה.[…]